Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

Niebylec, dnia 12-04-2019

Finisaż wystawy Zygmunta Zabłyszcza.

fwzz m

 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu odbył się finisaż wystawy malarstwa Zygmunta Zabłyszcza. Uroczyste zamknięcie ekspozycji, na której Gminny Ośrodek Kultury zgromadził 80 obrazów, miało być spotkaniem z artystą i podsumowaniem jego dorobku. Niestety malarz z powodu choroby nie był obecny. Reprezentowała go rodzina, zięć Roman Kara i jego synowie Paweł i ksiądz Piotr, wnuczka Katarzyna Ochał z mężem Łukaszem i synem Patrykiem. Snuli oni wspomnienia ze spotkań z dziadkiem i nie ukrywali, że dzięki opowiadaniom obecnych na spotkaniu osób poznali dziadka z innej strony. Dla niektórych było to odkrycie, że ma tak znaczącą pozycję i popularność w podkarpackim środowisku artystycznym. Agnieszka Cynar dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylcu powitała gości, wyraziła żal, że najważniejszej osoby, której poświęcone jest spotkanie nie ma
i życzyła panu Zygmuntowi powrotu do zdrowia.

Na sali zgromadzili się miłośnicy sztuki, reprezentanci władz samorządowych - zastępca wójta Krzysztof Koza, przewodniczący Rady Gminy Witold Koza, w-ce przewodnicząca Rady Gminy Maria Cynar i w-ce przewodniczący Rady Gminy Piotr Kozdraś, radna Małgorzata Wyżykowska i Eryk Trojanowski, Jerzy Bator z Podkarpackiej Izby Rolniczej, przedstawiciele Wojewódzkiego Domu Kultury
w Rzeszowie: Czesław Drąg i Jadwiga Orzechowska, przedstawiciele Klubu Plastyka przy Domu Kultury
w Strzyżowie, doktor Teresa Sierżęga-Nowosad, państwo Maria i Józef Sołtys, artysta malarz pan Konstanty Fursow, artysta fotografik Robert Rajner, sołtysi wsi z gminy Niebylec, członkinie Koła Gospodyń w Niebylcu. Goście zasiedli przy stołach, na których organizatorzy spotkania przygotowali poczęstunek. Wszyscy otuleni byli obrazami pana Zygmunta, bo wokół nich, na sztalugach prezentowano prace mistrza. O malarstwie nie padło wiele słów, bo obrazy same przemawiały, ukazując wrażliwość artysty i świat Zygmunta Zabłyszcza: krajobrazy, które umiłował, portrety ludzi, którzy byli dla niego ważni, lub zachwycili go swoją postacią, miejsca z jego podróży sentymentalnych do przeszłości, do kraju dzieciństwa, obrazy poświęcone tematyce religijnej, prace inspirowane poznanymi nowymi technikami na warsztatach malarskich. Czas spotkania wypełniły wspomnienia o artyście, jego niełatwym życiu, drodze do twórczości, pracy i odniesionych sukcesach. Padały słowa wzniosłe, wzruszające, ale i anegdoty o malarzu. Ks. Piotr opowiadał o odbytej z dziadkiem ważnej dla Niego podróży do miejsc z dzieciństwa w poszukiwaniu tożsamości. Czesław Drąg przypomniał, w jak trudnych czasach wzrastał do życia artystycznego pan Zygmunt, mówił o jego skromności, której był świadkiem nawet w chwilach, gdy twórczość malarza zaczęła być doceniana
i nagradzana. Spotkanie prowadziła Renata Kozdraś, włączyła ona do udziału zaproszonych gości, którzy czytali wiersze poetów związanych z regionem Podkarpacia: Mieczysława A. Łypa, Wiktora Bochenka, inspirowane obrazami pana Zygmunta. Lektorami w ten wieczór byli: Maria Cynar, Witold Koza, Jadwiga Orzechowska, Małgorzata Wyżykowska, Małgorzata Pryć, Piotr Kozdraś. Swoją poezję prezentowała też poetka z Baryczki, Edyta Pietrasz. Nie zabrakło rymowanego felietonu prezentowanego przez lokalną poetkę panią Bronisławę Fijałkowską rodem również z Gwoźnicy. Całość biesiady artystycznej dopełniała muzyka. Na sali od początku spotkania Trio Galicyjskie w składzie: Wiktor Bochenek, Dominik Banaś, Adam Gołda wplatało utwory z regionu pomiędzy wspomnienia o artyście i recytacje poezji. Zgromadzonym brakowało pana Zygmunta, padło dużo ciepłych słów pod jego adresem. Szkoda, że tego nie słyszał, bo często czuł się osamotniony i niezrozumiany w swoim środowisku, a tak przecież nie jest. Zapisuje się w pamięci wielu pokoleń, dzięki spotkaniom z dziećmi i młodzieżą oraz pozostawionym obrazom, które eksponowane są w szkole w Gwoźnicy Górnej. Wystawy prac pana Zabłyszcza towarzyszyły także licznym spotkaniom poświęconym poecie z Gwoźnicy – Julianowi Przybosiowi, które organizowane były przez obecnego dyrektora Mirosława Czarnika w Liceum Ogólnokształcącym w Strzyżowie i przez Związek Literatów Polskich w Rzeszowie. Obrazy mistrza, jak wspominał ksiądz Piotr, są w wielu miejscach w Polsce. Na zakończenie spotkania, na ręce rodziny, zastępca wójta Krzysztof Koza, i radni gminy Niebylec przekazali życzenia i pamiątkowy grawerton dla pana Zygmunta Zabłyszcza, inni zaproszeni goście dołączyli wręczając upominki i kwiaty jak również wpisali się do księgi pamiątkowej. Finisażowi towarzyszył wydany przez Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu folder „Artysta z Wilczego”, w którym prezentowane są obrazy z kilku ostatnich lat twórczej pracy artysty. W tych trudnych chwilach dla samego artysty, życzymy mu siły i cierpliwości, odzyskania zdrowia i nowych zachwytów malarskich.


Małgorzata Pryć

 

  • DSC07318

Kliknij w obraz i oglądaj galerię.