Najnowsze artykuły, wstęp - link czytaj więcej cała treść

Niebylec, dnia 04-11-2019

Irena Duchowska mIrena Duchowska

 

 Pedagog – metodyk fizyki, poetka, działaczka polska urodzona na Wileńszczyźnie w 1955 roku. Po studiach w Wileńskim Instytucie Pedagogicznym wyjeżdża na Żmudź. W latach 1977-2008 pracuje w Szkole Średniej w Akademii rejonu kiejdańskiego. Wychowała trójkę dzieci o imionach Paweł ( ur. 1977r.), Alina( ur. 1979 r. ) i Kazimierz (ur. 1981r.)  i doczekała się wnuka Józefa (ur.2013 r. ) Od 1994 roku założycielka i prezes Koła ZPL, od 1996 r. Oddziału ZPL „Lauda”, a od roku 2000 r. prezes Stowarzyszenia Polaków Kiejdan. W 2003 roku trafiła do dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie w plebiscycie „Kuriera wileńskiego”- „Polak Roku”. Od 2005 roku jest członkiem Stowarzyszenia Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie APAJTE z siedzibą w Paryżu. W 2010 roku zostaje przyjęta do Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie.

 

 

 

Irena Duchowska d

 

 Opiekuje się założonym w 1998 roku przez siebie Polskim Zespołem Pieśni na Żmudzi „Issa”, dla którego napisała kilka słowno-muzycznych programów. Pani Irena organizuje pielgrzymki, spotkania literackie, plenery malarskie, święta okolicznościowe, spływy kajakowe, Dni Kultury Polskiej na Laudzie i Żmudzi, corocznych Festynów kultury Polskiej „Znad Issy”.

Interesuje się literaturą, przyrodą, sztuką filmową i teatralną, gra w szachy, uprawia tenis stołowy i jazdę na nartach oraz dużo podróżuje. Wiosną 2004 roku nawiązała kontakt ze Staszowskim Towarzystwem Kulturalnym, późniejszym Świętokrzyskim Towarzystwem Regionalnym, którego jest członkiem. Rezultatem tego było wydanie debiutanckiego zbioru poetyckiego „Znad Issy”. Jego ukazanie zbiegło się z organizowanymi w Kielcach w maju 2004 roku IV Międzynarodowymi Targami Wydawnictw Regionalnych.
Wcześniej publikowała swoje wiersze w analogiach i almanachach poetyckich, m.in. Poezji dzisiaj wydawnictwa Ibis w Warszawie, Panoramie Kresowej w Łomży, Podstawach Narodowych w Lublinie, Magazynie Wileńskim i Kurierze Wileńskim, Tygodniku Wileńszczyzny, Rinkos aikste w Kiejdanach.
Autorka tomików wierszy : „Głos z Laudy”, Kielce- Kiejdany 2005r., „Mój testament”, Zagdańsk – Kiejdany 2006r., „Miraże, Kiejdany 2007 r., „Sentymenty, Zagdańsk – Kiejdany 2014, „We mgle”,2016 r., „W zielonej dolinie”, Kadzidło 2018. Za swoją działalność otrzymała: Srebrny Krzyż Zasługi RP (2000 r.) za działalność polonijną, Medal Zarządu Głównego Związku Polaków Litwy „Za zasługi w krzewieni polskości na Litwie” (2004 r.), Złotą Odznakę ZG Związku Polaków Litwy „Za zasługi w krzewieni polskości na Litwie” (2009 r.) Dyplom uznania Ambasady RP w Wilnie za krzewienie języka oraz kultury polskiej na Litwie (2009 r.) Srebrny Medal Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (2011 r.), Medal Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w uznaniu zasług w pracy na rzecz Polaków na Kresach (2013 r.), Literacką Nagrodę im. Witolda Hulewicza (2014 r.), tytuł Honorowego Obywatela Gminy Kadzidło (2017 r.), Nagrodę Kurpiowski Nepomuk (2017 r.)

 

 

 Relacja ze spotkania autorskiego.

 

21. października w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylcu miało miejsce spotkanie autorskie Ireny Duchowskiej. Pani Irena przez wiele lat była nauczycielką fizyki. Mimo zainteresowań związanych z tak ścisłą dziedziną nauki poczuła potrzebę pisania wierszy. Jej pierwszy tomik poezji „Znad Issy” ukazał się w 2004 roku.

Spotkanie z Ireną Duchowską, które poprowadziła Renata Kozdraś, było niezwykłym przeżyciem zarówno dla uczestników jak i samego gościa. Autorka wierszy pochodzi z Wileńszczyzny i jest polską działaczką na Litwie. W czasie spotkania mogliśmy usłyszeć o tym, w jaki sposób angażuje się w obronę polskiej tożsamości kulturowej wśród naszych rodaków na Litwie. Pani Irena jest m.in. prezesem Stowarzyszenia Polaków Kiejdan oraz założycielką jedynego na Żmudzi polskiego zespołu pieśni. Organizuje różne uroczystości, których celem jest krzewienie polskości na Litwie, np. Festyny Kultury Polskiej, spotkania z rodakami, obchody świąt narodowych.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej w Niebylcu, którzy uczestniczyli w spotkaniu, mieli okazję dowiedzieć się, jak ważną wartością dla Polaków na obczyźnie jest nasz ojczysty język. Pani Irena z dumą podkreślała, że troje jej dzieci świetnie mówi po polsku, gdyż pilnowała, aby w domu, zwracając się do niej, używały wyłącznie tego języka.

Z przyjemnością wysłuchaliśmy wierszy poetki, zinterpretowanych przez Karolinę i Edytę z gr. „Spojrzenie”. Twórczość Ireny Duchowskiej jest bardzo osobista, więc dzięki wierszom mogliśmy ją bliżej poznać. W swoich utworach nawiązuje do dzieciństwa; upamiętnia bliskie osoby; mówi o wierze w Boga i miłości do Ojczyzny. Muzycznie program wzbogaciła kapela „Jany” działająca przy GOK w Niebylcu.
Dziękujemy pani dyrektor Agnieszce Cynar oraz pracownikom GOK-u za zorganizowanie tego ciekawego spotkania.

Cecylia Machoś

  • DSC00492

Kliknij w obraz i oglądaj galerię.